[img]

Jak pomóc misjom?

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (Redemptoris Missio 86).

„Żadna wspólnota chrześcijańska nie spełni wiernie swojego zadania, jeśli nie będzie wspólnotą misyjną. Albo będzie wspólnotą misyjną, albo przestanie być nawet wspólnotą chrześcijańską” (Orędzie św. Jana Pawła II na Niedzielę Misyjną 1991).

Zachęcamy do duchowego i materialnego wsparcia franciszkańskich dzieł misyjnych, które pomagają nie tylko szerzyć Ewangelię, ale w namacalny sposób ukazują Miłosierdzie Boże wśród ludzi dotkniętych nędzą, chorobami i niesprawiedliwością społeczną.

Nie każdy może zostawić wszystko, rodzinę, pracę by wyjechać w dalekie kraje i zostać misjonarzem, ale każdy może i powinien się włączyć i mieć swój udział w dziele misyjnym Kościoła, którego przecież jest częścią. Można to uczynić na różne sposoby:

- Trudy dnia codziennego i cierpienia, czy choroby ofiaruj Bogu w intencji naszych franciszkańskich misji i misjonarzy.

- Modlitwa - zachęcamy do modlitwy za misje, zwłaszcza do duchowej łączności w czasie codziennej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia a także w czasie sprawowanych Mszach Świętych w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 13.00 w kościele franciszkańskim w Gdyni, kiedy to modlimy się za żywych i zmarłych Ofiarodawców i Współpracowników Misyjnych, oraz Misjonarzy.

- Pomoc materialna - w miarę możliwości, wspierajmy dzieło misyjne Kościoła. Misjonarze potrzebują środków niezbędnych do ewangelizacji, a także prowadzenia i utrzymania wielu dzieł charytatywnych. To od nas zależy, czy będą mogli skutecznie pracować na chwałę Pana i dla dobra ludzi. Ofiary na misje można wpłacać na konto bankowe Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego.

- "Intencje mszalne dla misjonarzy" - za pośrednictwem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego można zamawiać Msze św. zarówno pojedyncze, jak i składkowe czy gregoriańskie. Intencje należy przesłać do Sekretariatu pocztą (zwykłą lub elektroniczną), natomiast ofiarę wpłacić na konto bankowe Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego z zaznaczeniem w tytule wpłaty: "intencje dla misjonarzy". Sekretariat przesyła intencję wraz z ofiarą misjonarzowi, natomiast Ofiarodawcy wysyła potwierdzenie.

- "Adopcja na odległość" dziecka, czyli pomoc duchowa i materialna umożliwiająca kształcenie ubogich dzieci w Kenii i Ekwadorze. - "Adopcja kleryka" – program pomocy duchowej i materialnej dla franciszkańskich kleryków z Kenii w okresie ich formacji zakonnej i studiów.

- Propagowanie dzieła misyjnego - starajmy się pozyskiwać nowych przyjaciół misji franciszkańskich. Aby otrzymywać regularnie informacje o naszych misjonarzach i ich pracy i włączyć się we wspólnotę modlitwy i pomocy, wystarczy przesłać zgłoszenie wraz ze swoim adresem zamieszkania na adres Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego.

Dotacje

Dotacje na misje można składać na poniższe konta:

W walucie polskiej (3 poniższe konta):
Numer konta: 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506
Nazwa i adres odbiorcy:
Sekretariat Misyjny Ojców Franciszkanów,
ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia
Dodatkowe informacje do przelewów z zagranicy:
SWIFT = PKOPPLPW; IBAN = PL
IBAN z numerem konta = PL 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506
Nazwa i adres banku:
Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA),
ul. Grzybowska 53/57; 00-950 Warszawa
Konto Adopcyjne Ekwadoru:
Numer konta: 61 1050 1764 1000 0090 6871 5003
Nazwa i adres odbiorcy:
Prowincja Św. Maksymiliana M. Kolbego,
Sekretariat Misyjny; ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia
Dodatkowe informacje do przelewów z zagranicy:
SWIFT = INGBPLPW; IBAN = PL
IBAN z numerem konta = PL 61 1050 1764 1000 0090 6871 5003
Nazwa i adres banku:
ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Konto Adopcyjne Kenii:
Numer konta: 14 1050 1764 1000 0090 6874 4367 Dodatkowe informacje do przelewów z zagranicy:
SWIFT = INGBPLPW; IBAN = PL
IBAN z numerem konta = PL 14 1050 1764 1000 0090 6874 4367
Nazwa i adres banku:
ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
W walucie europejskiej (EURO):
(SWIFT = PKOPPLPW; IBAN = PL)
IBAN z numerem konta = PL 83 1240 1239 1978 0010 3233 4491

Nazwa i adres odbiorcy:
Sekretariat Misyjny Ojców Franciszkanów; ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia

Nazwa i adres banku:
Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA), ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
W walucie amerykańskiej (USD):
(SWIFT = PKOPPLPW; IBAN = PL)
IBAN z numerem konta = PL 89 1240 1239 1787 0000 1643 7519

Nazwa i adres odbiorcy:
Sekretariat Misyjny Ojców Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia

Nazwa i adres banku:
Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA), ul. Grzybowska 53/57; 00-950 Warszawa
albo przekazem pocztowym lub czekiem na adres:
Sekretariat Misyjny Ojców Franciszkanów
ul. K. Ujejskiego 40
81 - 426 Gdynia